منو های غذایی

باقالی پلو با گوشت

مقدار پرس : 50%

زرشک پولو با مرغ

مقدار پرس : 50%

کباب لقمه 120 گرمی

مقدار پرس : 30%

جوجه زعفرانی 200 گرمی

مقدار پرس : 30%

ته چین زعفرانی

مقدار پرس : به تعداد

سالاد فصل

مقدار پرس : به تعداد

سالاد اندونزی

مقدار پرس : به تعداد

نوشیدنی به انتخاب خودتون

مقدار پرس : به تعداد

ژله

مقدار پرس : به تعداد

نمونه-کار

کباب لقمه 120 گرمی

مقدار پرس : به تعداد مهمان

نمونه کار

جوجه زعفرانی 200 گرمی

مقدار پرس : به تعداد مهمان

ته چین زعفرانی

مقدار پرس : به تعداد مهمان

سالا فصل

مقدار پرس : به تعداد مهمان

سالاد اندونزی

مقدار پرس : به تعداد مهمان

نوشیدنی به انتخاب خودتون

مقدار پرس : به تعداد

باقالی پلو با گوشت گردن

قیمت: 85 هزار تومان

سبزی پلو با ماهی قزل سرخ شده

قیمت: 40 هزار تومان

جوجه چینی

قیمت: 35 هزار تومان

چلو کباب برگ ممتاز

قیمت: 85 هزار تومان

چلو جوجه زعفرانی

قیمت: 38 هزار تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

قیمت: 40 هزار تومان

زرشک پلو با مرغ

قیمت: 28 هزار تومان

شوید باقالی پلو با مرغ

قیمت: 30 هزار تومان

ظروف شماره 1

چینی درجه 1 مقصود

قاشق چنگال ویژه استیل

ظروف شماره 2

چینی سفید

قاشق چنگال استیل معمولی

آخرین مقالات