کترینگ مهمونی چه ویژگی های دیگری دارد

غذاخوردن مخصوصا خارج از منزل یکی از تفریحات ما ایراانیان است که خانواده ها نسبت به غذا و درآمد رستوران کترینگ یا مطبخی را رانتخاب میکنند. و ساعات کوتاهی را در کنار آشنایان خود سپری میکنند. اما انتخاب رستوران ویژگیهایی دارد که باید به آنها حتما توجه کرد که سرو غذاهای خوشمزه لذیذ و سالم […]

برای برگزاری مهمانی با کیفیت چه غذاهایی را انتخاب کنیم؟

برگزاری-مهمانی

برگزاری مهمانی ها با تمام آداب و رسوم و برنامه هایی که عمدتا برای شادی و شور تعیین شده اند، همواره افراد را با مشکلاتی متعددی روبه رو کرده است. به طور کلی در برگزاری مهمانی ها افراد باید عوامل بسیار زیادی را در نظر بگیرند که هر کدام نقش بسزایی در تعیین کیفیت و […]

تشریفات مجالس و نکاتی که در هنگام تهیه غذا به آن توجه کرد

تشریفات-مجالس

مهمترین بخش تشریفات مجالس منو غذا است. به گونه ای که اگر مجلسی با بیشترین تعداد مهمان برگزار شود و بسیار مجلل باشد، در صورتی که در انتهای آن از غذا خبری نباشد، مردم از آن به عنوان یک مجلس نامناسب یاد خواهند کرد. به این ترتیب ولیمه و تدارک غذا در تشریفات مجالس از […]